Jakie dokumenty przygotować przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku?

Jakie dokumenty przygotować przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku?

Jakie dokumenty przygotować przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku?

Za każdą wygraną w sądzie sprawą frankową stoją wielogodzinne, skrupulatne przygotowania treści pozwu, ale co równie ważne załączonych do pozwu dokumentów. Jakie dokumenty zgromadzić przed złożeniem pozwu do sądu? Podpowiadamy co powinno znaleźć się w każdym pozwie i jak przygotować się do sporu z bankiem.

Umowa kredytu (lub pożyczki) wraz z załącznikami

Niezależnie od tego czy decydujesz się na samodzielne sporządzenie i wniesienie pozwu czy chcesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, przygotowania należy rozpocząć od odnalezienia w domowym archiwum zawartej z bankiem umowy kredytu (lub pożyczki). Upewnij się czy umowa jest podpisana przez obie strony oraz kompletna.

Poza samą umową należy przygotować udostępniony przez bank regulamin kredytu lub ogólne warunki umowy kredytu.

Jeśli kredytobiorcy dysponują kopią wniosku o udzielenie kredytu również ten dokument będzie przydatny dla odtworzenia przebiegu procesu zawierania umowy.

Przedstawiając swoją sprawę prawnikowi, który przygotowywać ma pozew w Twoi imieniu, należy również wskazać czy bank przekazał Tobie symulacje kredytu i informacje o ryzyku walutowym (o ile jakiekolwiek zostały udostępnione klientom). Ta informacja zapewne pomoże w odpowiednim przygotowaniu argumentacji przeciwko bankowi i pozwoli uniknąć zaskoczenia w trakcie procesu.

Jeśli rozpocząłeś prowadzić korespondencję z bankiem samodzielnie np. wysyłając wezwanie do zapłaty, pamiętaj aby przekazać kancelarii, która będzie Cię obsługiwać, zarówno Twoje pisma, jak i odpowiedzi przesłane przez bank.

Aneksy do umowy

Jeśli na przestrzeni lat zawierałeś aneksy do umowy, konieczne będzie ich przeanalizowanie i zadecydowanie czy miały one wpływ na okoliczności badane przez sąd np. czy na skutek aneksu uległa zmianie wysokość udzielonego kredytu lub waluta spłaty kredytu. Wszystkie istotne dokumenty powinny być załączone już do pierwszego pisma procesowego jakim jest pozew, aby nie narazić się na ryzyko pominięcia przez sąd złożonych z opóźnieniem dowodów. 

Zaświadczenia z banku

Przed wystąpieniem z pozwem należy uzyskać od banku:

  • zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu, w tym wysokości poszczególnych transz i dat ich wypłat,
  • zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia oraz historii spłat rat kredytu.

Należy pamiętać, że z uwagi na wypłaty w transzach i różnice kursowe kwota podana w umowie może różnić się od kwoty rzeczywiście wypłaconej. Dlatego zarówno wiedza o kwocie wypłaconej, jak i wysokości dokonanych spłat jest konieczna, aby móc obliczyć wartość przedmiotu sporu, roszczenie kredytobiorcy, wysokość nadpłat.

Zgromadzenie powyższych dokumentów oraz ich pogłębiona analiza to pierwszy krok do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi.