Cechuje nas elastyczne podejście do kosztów

Zależy nam przede wszystkim na Twoim sukcesie. Dlatego większość prowizji pobieramy dopiero po wygraniu sprawy.

Sprawdź ile możesz odzyskać

Na czym polega nasza podejście?

Z uwagi na nasze doświadczenie w sprawach przeciwko bankom uważamy, że przyjmując sprawę po jej zbadaniu mamy wysokie prawdopodobieństwo wygranej w sądzie. Dlatego nie chcemy pobierać od Ciebie wynagrodzenia w wysokości wynikającej od wartości dochodzonego roszczenia.

Zasady i wysokość naszego wyngarodzenia określamy indywidualnie i może ono przyjąć formę wpłaty jednorazowej na początku sprawy, rozliczeń ratalnych, rozliczeń za sukces, liczonych jako umówiony % od odzyskanych środków.

Biznesmen zbliża telefon do terminalu płatniczego.