Odfrankowienie

Na czym polega odwalutowanie kredytu?

W wyniku odfrankowienia Twoja umowa kredytu będzie dalej obowiązywała, ale raty nie będą już przeliczane na obcą walutę. W zwiąkzu z tym wysokość Twojej raty nie będzie zależna od wahań kursowych. Wartość Twojego kredytu będzie określona w złotówkach w wysokości określonej w umowie kredytu, a wysokość raty będzie ustalona wyłącznie w oparciu o oprocentowanie określone w umowie, bez czynnika wahań kursu.
Dzięki temu zapewnisz sobie możliwość utrzymania umowy, przy czym wysokość Twojej raty znacznie spadnie. Uzyskasz też komfort wiedzy ile będziesz musiał spłacać w danym miesiącu i nie będzie to uzależnione od kursu walut. Dodatkowo dotychczas nadpłacone świadczenia (raty kredytu) będzie można zaliczyć na poczet spłaty przyszłych rat, dzięki czemu automatycznie wyskość Twojego zadłużenia będzie niższa.

Jak wygląda proces odwalutowania kredytu?

Wypełnij formularz kontaktowy i przekaż nam podstawowe informacje dotyczące Twojego kredytu.

Dokonamy nieodpłatnej oceny możliwości w zakresie roszczeń przeciwko bankowi. Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i zarekomendujemy najlepsze z nich.

Przygotujemy w Twoim imieniu pozew do sądu i będziemy reprezentować Ciebie w trakcie sprawy sądowej.

Za wsparcie rozliczymy się na elastycznych warunkach, dostosowanych do Twoich możliwości i oczekiwań.

Dlaczego warto odfrankowić swój kredyt?

Twoja umowa kredytu - zgodnie z Twoją wolą - w dalszym ciągu obowiazuje.

Wysokość raty kredytu jest niezależna od wahań kursów walut obcych.

Uzyskujesz zwrot nadpłaconych rat, które możesz zaliczyć na pozostały do spłaty kapitał, dzięki czemu wysokość zadłużenia ulegnie zmniejszeniu.

Wysokość kredytu jest ustalana na podstawie treści umowy, bez przeliczania raty kredytu na walutę obcą.